Passeig del Terraplè

Fotografies per Zona BRG.

Nova promoció immobiliaria situada al Passeig del Terraplè - Molins de Rei.