Montserrat

Fotografies per TCS Edilecta.

Habitatge situat al carrer Montserrat - Terrassa.