Major de Sant Pere

Fotografies per TCS Edilecta.

Habitatge situat al carrer Major de Sant Pere - Terrassa.