Joaquim de Paz

Fotografies per TCS  Edilecta.

Habitatge situat al carrer Joaquim de Paz - Terrassa.