Joan Artigues

Fotografies per TCS - Edilecta.

Habitatge situat al carrer Joan Artigues - Terrassa.