carrer Sant Cugat

Fotografies per TCS Edilecta.

Habitatge situat al carrer Sant Cugat - Terrassa.