carrer Pantà

Fotografies per TCS Edilecta.

Habitatge situat al carrer Pantà - Terrassa.