Fotografies per Nou3.

Projecte d'interiorisme: Nou3.

Rehabilitació integral del Forn Noé a Mataró.