Metodologia

L'entrega de les millors imatges només s'aconsegueix fent ús dels millors equips, planificant d'una manera rigorosa la sessió de fotografia, tinguent molta cura dels detalls i gestionant de forma correcta el revelatge digital i entrega.

Durant les sessions utilitzo càmeres professionals Canon EOS de sensor complert i els millors objectius del mercat, per garantir qualitat d'imatge.

Un cop rebut l'encàrreg i confirmats els details amb el client, realitzo la planificació de la sessió fotogràfica, en la que el client acostuma a estar-hi present, per veure  les fotografies que es van fent en el monitor de l'ordinador i repetir les que facin falta, fet que facilita la feina, ja que el temps emprat pel fotògraf en la postproducció de les imatges serà menor i per tant, serà un temps que guanyarà el client en la recepció de les mateixes.

Les fotografies són  sempre en format RAW a 16 bits. Són arxius en brut, sense processar ni comprimir que es passen posteriorment a format DNG. Un cop realitzada la selecció de les imatges, realitzo el revelatge digital, verificant temperatura de color, exposició, brillantor, altes llums, ombres, contrast, to, saturació i la resta d' ajustaments necessaris. Posteriorment realitzo el retoc digital en l'espai de color PROPHOTO o RGB.

Els monitors que utilittzo per gestionar el color han sigut prèviament calibrats mitjançant hardware de calibració de color, fet que garanteix la correcta gestió del color durant tot el procés d'edició.

L'ús d'una carta de color de referencia durant la sessió de fotografia, serveix per ajustar els colors de forma precisa durant la postproducció.

La forma més habitual d'entrega de les fotografíes és la següent:

- Entrega en format TIF a 8 o 16 bits.

- Entrega en format JPG en alta resolució a la mínima compressió.

- Transferència de les imatges mitjançant el servei en línea de WETRANSFER.