Fotografies per Nou3.

Reforma integral de les oficines i de la zona office de Pepsi a Cornellà.